Make your own free website on Tripod.com

BARBAROSSA

22. juni 1941 innledet Tyskland Operasjon Barbarossa og Wehrmacht og Waffen-SS invaderte Sovjetunionen. 208 divisjoner.  600 000 kj°ret°yer.  3 580 stridsvogner.  50 000 kanoner.  3 900 fly.  I tillegg 12 divisjoner og 10 brigader fra Romania.  3 brigader fra Ungarn.  2 og en halv divisjon fra Slovenia. I Finland sto det oppmarsjert og kampklare 18 finske divisjoner.