Make your own free website on Tripod.com

NORGES SS - SENERE GERMANSKE SS NORGE

21. mai 1941 innkalles Hirdregiment 7 Viken (Oslo-regimentet) til fremmøte i Sortingsgata 10 klokken 1700.  Under oppstillingen meddeler regimentsfører Nesheim at Vidkun Quisling har gitt ordre om at det skal opprettes en spesialavdeling i Hirden, en slags livvakt for Quisling.  Uniformer med hirdens distinksjoner og norske infanterivåpen skal bli utlevert. 

"Dette er det første virkelige skritt for gjenopprettelsen av den norske hær.  Ordren er gitt om at hele regimentet skal melde seg til tjenesten," sier Nesheim. 

Slik blir det.  Neste dag blir hirdmennene innkalt til legeundersøkelser. Alle legene er SS-leger.  Legeskjemaene er de samme som brukes under vervingen av frivillige til Waffen-SS.  Omkring 150 av hirdmennene oppfyller fysiske og rasemessige krav.  Deretter sendes mennene ned til Tollbugata 10 for utlevering av uniform.  Ikke norske som lovet, men tyske SS-uniformer.  Senere avlegger samtlige eden til Norges SS:

Jeg sverger deg, Adolf Hitler,
som Germanernes Fører og Vidkun Quisling som fører av NS,
troskap og tapperhet. 
Jeg lover de av deg utnevnte foresatte,
lydighet inntil døden,
så sant hjelpe meg Gud.

Jonas Lie tar imot troskapsed til Adolf Hitler og Vidkun Quisling fra den første avdelingen av Norges SS.  (Bilde:  Sverre Rødder.  Min ære er troskap.)


Heinrich Himmler var selv tilstede under edsavleggelsen som SS Hauptsturmführer Jonas Lie ledet.  Under seremonien blir Lie utnevnt til Standartenführer (oberst) og fører for Norges SS.

Kjell Fjørtoft sier i Veien til Østfronten at Hirdmennene blir "sjanghaiet" til Norges SS.  Kaprolat er nok enig i det.   Om noen var klar til å gå inn i ordenen og ikke hadde noe imot det, så var nok noen også ikke helt enig i det som skjedde.  Men ordrene var gitt...  Derfor gikk det heller ikke så bra i Elverum.  SS-skolen i Elverum er nyopprettet og de 150 hirdmennene blir fraktet avgårde for en 3-ukers spesialopplæring.  Opplæringen bygger på SS-bevegelsens regelverk og statutter.  Frustrasjon og irritasjon var blitt bygd opp siden 21. mai.

"Kan hende er det nordmennene som er for store individualister.  Etter bare tre dager er i alle fall situasjonen blitt så dårlig i leiren at samtlige nyvervede som alle har avlagt eden til Hitler og Quisling, truer med å reiserett hjem igjen!"  (Kjell Fjørtoft.  Veien til Østfronten. s 165.) 

Ragnar Berg, tidligere løytnant i det norske forsvaret, griper inn på egen hånd, og sammen med andre tidligere offiserer setter i gang forhandlinger med tyskerne.   I løpet av en natts intense forhandlinger kommer ikke tyskerne noen vei med nordmennene, og lar Ragnar Berg overta ledelsen av SS-skolen.  Berg får modifisere og utforme opplæringen etter norske forhold, sammen med tidligere norske offiserer som han selv plukker ut blant hirdmennene.
I 1943 danner organisasjonen sin første bataljon, SS Vaktbataljon Oslo, med 500 mann som skulle vokte viktige anlegg mot sabotasje. Ialt talte Germanske SS Norge ca 1200 mann, med 3-4000 støttemedlemmer.

På en kamerataften forteller Polizeiführer Wilhelm Rediess at Den Norske Legion som opprettes, skal ha en grunnstamme som skal komme fra Norges SS.  136 av de omkring 150 hirdmennene som ble opptatt i Norges SS har møtt frem etter fire-fem dagers permisjon.  Dette er etter Barbarossa, og nå er linjene helt klare.  Mot bolsjevismen.  For Finland.  Opptaket i Norges SS forpliktet ikke til frontinnsats, men likevel sa de 136 SS-mennene ja på stedet til å gå med i den Norske Legion.
SS-mennene blir kort tid etterpå overført fra Norges SS til Bjølsen skole, der andre frivillige til Den Norske Legion skal samles utover sommeren.