Make your own free website on Tripod.com

SS-PANSERGRENADERDIVISJON NORDLAND

Divisjonskommandører: Franz Augsberger, Fritz von Scholz, Joachim Ziegler, Gustav Krukenberg

I den nyopprettede Divisjon Nordland ble 23. SS-Pansergrenaderregiment Norge og 24. SS-Pansergrenaderregiment Danmark divisjonens to infanteriregimenter, pluss panseravdeling II, panseroppklaringsavdeling II og luftvernavdeling II. 
Divisjon Nordland utgjorde sammen med med SS-Panserdivisjon Wiking, SS-brigadene Nederland, Langemark og Wallonien det III. Germanske SS-Panserkorps med SS-generalløytnant Felix Steiner som sjef.   Opprettelsen av SS-Divisjon Nordland skjedde i mars 1943 da SS-Regiment Nordland ble forflyttet fra Ukraina til Auerbach.  Her ble regimentet stammen til den nye divisjonen.  SS-Regiment Nordlands første sjef, Fritz von Scholz ble utnevnt som sjef for divisjonen.  Han falt den 28. juli 1944.  Sjef for Regiment Danmark blir den tyske offiseren Graf Hermegild von Westphalen.  K.B. Martinsen og Neergaard-Jacobsen blir bataljonssjefer, henholdsvis 1. og 3. bataljon.  Frikorps Danmark blir samlet i 1. bataljon.

Nordlands videre historikk.