Make your own free website on Tripod.com

DE FRIVILLIGE POLITIKOMPANIER

politikompaniet_dnl_flagg.jpg (9197 bytes)

politikompani_avreise.JPG (64363 bytes)

1. Politikompani reiser til fronten nær Leningrad, høsten 1942.  (Bilde: Philip H Buss og Andrew Mollo.  Hitler's Germanic Legions.)


De fire politikompaniene kjempet aldri som selvstendige avdelinger.  De var hele tiden tilknyttet en større frontavdeling.   1 Politikompani var tilknyttet Legionen, 2. og 3. Politikompani var tilknyttet Skijegerbataljonen.  4. Politikompani ble oppsatt ved krigens slutt og kom aldri i kamp.

1. Politikompani

Ledet av Hauptsturmführer (kaptein), senere SS-Sturmbannführer og SS-Standartenführer, Jonas Lie.  Jonas Lie var jurist, tilhørte reservebefalet og hadde gått et år på Krigsskolen.  Kompaniet gikk inn som en del av Den Norske Legion.  Kompaniet dro til Tyskland i oktober 1942 og lå ved Leningrad vinteren 1942/43.  Det ble dimittert og vendte hjem etter 6 måneders fronttjeneste.  Legionen ble trukket ut fra fronten 6. april 1943.  Kompaniet var et geværkompani på ca 160 mann.

2. Politikompani

Ble satt opp under ledelse av kaptein Egil Hoel fra Ingeniørvåpenet, nå politimajor og SS-Sturmbannführer. Mens Hoel fikk annen funksjon innen Waffen-SS, ble kompaniet sendt til fronten ved Kiestinki høsten 1943 og ble underlagt Oppklaringsbataljon 6 (AA 6) ved 6. SS-Gebirgsdiv. Nord.   Kompaniet på ca 160 mann, kom hjem i mai 1944 like før angrepet på Kaprolat og Hasselmann.   Etter hjemkomsten fikk Hoel annen tjeneste, og kompaniet ble overtatt av løytnant Othar Lislegård.  Lislegård hadde underoffisersutdanning, tok senere delartium og tilleggsutdanning ved Krigsskolen og kom inn i det krigsskoleutdanna offisrskorpset.   Sommer/høst 1940 gikk han inn i Politiet som politifullmektig.  Meldte seg til Legionen.  Han gjorde også tjeneste som batterisjef ved en tysk avdeling.   Hadde toppstillinger i Hirden det siste året krigen varte, som fylkingsfører og sjef for 3. hirdfordeling.

3. Politikompani

Ble satt opp under politiløytnant Aage-Henry Berg i slutten av 1943.   Neppe noen norsk enhet på tysk side slapp heldigere fra krigen enn Bergs 200 mann sterke kompani.  Det kom til Skijegerbataljonens frontavsnitt like før Finlands kapitulasjon. sommeren 1944, og kunne følge bataljonens marsj til Skibotn uten å ha tapt en eneste mann.  Nestkommanderende for kompaniet, løytnant Oscar Olsen Rustand, førte kompaniet hjem til Norge. Kompaniet ble brukt til patruljering langs grensen i Nord-Norge og ble permittert i Oslo 23. april 1945 for tre uker.

4. Politikompani

Var under oppsetting på Politikasernen (den gamle Gardekasernen) i Slemdalsveien i Vestre Aker da krigen sluttet.  Kompaniet var beregnet for kamp mot russerne på norsk jord (Finnmark).  Obersturmführer Oscar Rustad, som hadde vært nestkommanderende ved 3. Pol.kp., sto for oppsettingen.  Vel halvparrten av mannskapene var på plass da kapitulasjonen kom.

(Sven T. Arneberg.  Tragedie i Karelen.  s 75.)
(Svein Blindheim.  Nordmenn under Hitlers fane.  s 97-98.)

 

fenrik Aage-Henry Berg.JPG (20107 bytes)

Politiløytnant Aage-Henry Berg ledet 3. Politikompani.  (Bilde:   Sven T. Arneberg.  Tragedie i Karelen.)

 

2. politikompani.JPG (24497 bytes)

2. Politikompani med kaptein Waksvik i spissen paraderer i Oslo før avreisen til Sennheim.  (Bilde:  Sven T. Arneberg.  Tragedie i Karelen.)

 

ankomst_norske_frivillige.JPG (44593 bytes)

Norske frivillige ankommer et frontavsnitt i nord nær Leningrad, august 1942.  (Bilde:  Sven T. Arneberg.  Tragedie i Karelen.)

 

Politikompaniets hjemkomst 6. april 1943.  Jonas Lie i spissen.  (Bilde:  Sverre Rødder.  Min ære er troskap.)

 

Ungpikehirden hyller de hjemkomne politisoldatene under oppstilling på Festningsplassen 6. april 1943.  (Bilde:  Sverre Rødder.  Min ære er troskap.)

 

Ledsaget av SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rediess, SS-Sturmbannführer Quist og Jonas Lie inspirerer Quisling politikompaniet etter hjemkomsten.  (Bilde:  Sverre Rødder.  Min ære er troskap.)

 

7. september 1942 paraderte 1. Politikompani på Slottsplassen, noen dager før avreisen til Østfronten.  Her overrekker Quisling fanen til Jonas Lie.  (Bilde:  Sverre Rødder.  Min ære er troskap.)

 

I slutten av mars 1945 forsøkte Jonas Lie å få opprettet et 4. SS- og politikompani til innsats på Østfronten.  Det var under oppsetting da kapitulasjonen kom.  (Bilde:  Sverre Rødder.  Min ære er troskap.)

 

lie_himmler.JPG (53170 bytes)

Legions-Sturmbannführer Jonas Lie og Reichsführer-SS Heinrich Himmler.  (Bilde:  Sven T. Arneberg.  Tragedie i Karelen.)