Make your own free website on Tripod.com

ADRESSER

Norske Krigsveteraner i Finland
Postboks 2348 solli
0201 Oslo
Postgirokonto: 0825 0348798

Gi ditt bidrag til minnesmerket i Finland

Hjelpeorganisasjonen for krigsskadede
frontkjempere og falnes etterlatte
Postboks 1407 Vika
0115 Oslo
Postgirokonto: 0806 5180708

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v.
Werner-Hilpert-Strasse 2
34112 Kassel
Tyskland

Gir ut "Stimme & Weg" fire ganger i året

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie
Postboks 3239 Elisenberg
0208 Oslo

www.uwm.edu/People/jpipes/contacts.html