Make your own free website on Tripod.com

ORGANISASJON OG STYRKE

Lag (ty. Gruppe) 
Tropp (ty. Zug)
Kompani
Bataljon
Regiment
(SS ofte: Standarte)
Divisjon
Armékorps
(el. Korps)
Armé
10-12 mann
ca. 50 mann
100-200 mann
4 kompanier
3-4 bataljoner (3 infanteri-bataljoner og
1 artilleri-bataljon)
2-3 regiment
2 el. flere divisjoner
2 el. flere armékorps

Brigade var en enhet i størrelsesorden mellom divisjon og regiment.