Make your own free website on Tripod.com

Svenske offiserer på Hitlers side

En mindre kontingent svenske soldater, ca 200 mann, deltok blant de mange frivillige i Waffen-SS avdelingene på østfronten. For å melde seg gikk mange av dem over grensen til Norge for å registrere seg på vervekontorene hos SS i Oslo.

Mindre kjent er at svenske offiserer fikk tilbud fra den svenske arméledelsen om å delta på tysk side mot Sovjet. I 1941 gikk det rundt et rundskriv til en mindre gruppe svenske offiserer med dette tilbudet. Det hele var godkjent av den svenske utenriksministeren. Få offiserer takket ja til tilbudet, og Hitler meddelte også like etterpå at han ikke ønsket svensk befal i sin hær.

De svenske frivillige vendte tilbake til samfunnet og vanlig arbeid etter krigen. De ble ikke straffet for sin krigsdeltagelse.

Mange har nok friskt i minne den svenske "frontkjemperen" som "krøp ut av skapet" og bekjente sine synder under krigen.  På førstesidene i svenske aviser kunne en mann fortelle at han hadde vært vakt i Treblinka-leiren, og hvor han også hadde skutt flyktende jødiske fanger.  Opptak av mannen ble sendt over hele Norden, samt i Norge.  Hans vitnemål ble gjengitt i Bosse Schøns bok "Svenskene som slogs for Hitler".
Peter Englund, derimot, avslørte "frontkjemperen" som en løgner.
"Frontkjemperen" hevder å ha vært i Treblinka på en tid da leiren var jevnet med jorden.  "Eskiltuna-Kuriren" skriver at mannen var anbrakt på en psykiatrisk anstalt i Sverige, rømte i 1943.  I Norge forsøkte han å verve seg, men ble avvist.

"Da avisen snakket med mannen tok han tilbake alle sine uttalelser og usannheter.
"Aftenposten"s korrespondent i Stockholm som 5. januar bragte historien om "frontkjemperens" drap på jødiske Treblinka-fanger har til dags dato ikke dementert meldingen i sin avis, slik svensk presse har gjort, og leserne vil derfor fortsatt tro på myten om frontkjempere som krigsforbrytere."
(
Folk og land.  nr. 2/2000 s 1)