LITTERATURLISTE

Soldiers of the Waffen-SS - Many Nations, One Motto
Tragedie i Karelen - Norske skijegere i den finske Fortsettelseskrigen 1941- 44
De som tapte krigen
Veien til østfronten
- Krigens mange ansikter
Frontkjemper
Nordmenn under Hitlers fane
- Dei norske frontkjemparane
Tsjerkassy - En norsk ambulansekjørers opplevelser på Østfronten 1943-1944
Et navn til låns
Refleksjoner etter 50 år
- (Historien i et annet lys)
Fra Finland til Kaukasus - Nordmenn på Østfronten 1941-1945
Mot sammenbruddet - Norsk soldat på Østfronten 1943-45
Dilemma - Opplevelser, minner og meninger - med små fakta om store fraser
Fjendeland - Sovjet på vrangen
Glemt soldat
I forreste linje
(roman)
Frontkjempere
Dagbok frå ein rotnorsk nazist
Men mange ble igjen
De 900 dagene
Min ære er troskap
Legionsminner
Frontkjemperbevegelsen
6. Divisjon
Marskalkens minnen
Hitler's Germanic Legions
Under hagekors og Dannebrog
Danskere i Waffen SS 1940-45
Store slag i anden verdenskrig
Den kalde fronten En beretning fra Vinterkrigen i Finland

Soldiers of the Waffen-SS - Many nations, one motto [toppen]
av Marc Rikmenspoel
J.J. Fedorowicz Publishing, januar 1999

Boken inneholder bl.a. 100 bilder av norske frivillige som deltok i
Den Norske Legion, Divisjon Wiking, Regiment Norge og Den norske Skijegerbataljon.
Frontsøstre og bilder fra Bad Tölz er også med.
Boken er tilgjengelig på forlaget J.J. Fedorowicz Publishing.

Bushwood Books
6 Marksbury Avenue
Kew Gardens
Surrey England
TW9 4JF

Tragedie i Karelen - Norske skijegere i den finske Fortsettelseskrigen 1941- 44 [toppen]
av Arneberg, Sven T.
Grøndahl Dreyer, 1993.

Over 1 000 nordmenn deltok på finsk-tysk side i Fortsettelseskrigen mot Sovjetsamveldet fra sommeren 1941 frem til den finske kapitulasjonen i september 1944.  Dette er deres historie.

De som tapte krigen [toppen]
av Fjørtoft, Kjell
Gyldendal, 1995

Veien til østfronten   [toppen]
av Fjørtoft, Kjell
Gyldendal, 1993

Frontkjemper [toppen]
av Johansen, Per R
Aschehoug, 1992

Nordmenn under Hitlers fane [toppen]
Blindheim, Svein
Noregs boklag, 1977

Kven var dei 7 000 nordmennene som kjempa for det nazistiske riket, hva var det som motiverte dei til å våge livet på Austfronten for ei slik sak, korleis opplevde dei norske frontkjemparane dei harde og blodige kampane på russisk jord?  Og kva skjedde med dei etterpå ?

Gjennom intervju og grundige studiar prøver major Blindheim å gje svaret i denne boka.

Tsjerkassy  [toppen]
av Esper, Ben
(København) Zac, 1981

En norsk ambulansekjørers opplevelser på Østfronten 1943-1944

Et navn til låns [toppen]
av Fagerland, Ståle
(Melhus) Snøfugl, 1997

Refleksjoner etter 50 år - (Historien i et annet lys) [toppen]
av Gervik, Hans
(Hafslundsøy) Trans forlag, 1994

Fra Finland til Kaukasus [toppen]
av Halle, Frode
Dreyer, 1972

Nordmenn på Østfronten 1941-1945. 
Litt av deres historie fortalt av dem selv. 
Samlet og bearbeidet av Frode Halle.

Mot sammenbruddet [toppen]
Norsk soldat på Østfronten 1943-45
Av Halse, Svein
Grøndahl, cop. 1989

Dilemma [toppen]
av Steenstrup, Knut M
Grøndahl, cop. 1989

Fjendeland [toppen]
Sovjet på vrangen
av Erik H. Nielsen
Forlaget Modus, 1995

Glemt soldat [toppen]
av Senje, Sigurd
Pax Forlag, 1983

I forreste linje [toppen]
av Halse, Svein
Dreyers Forlag, 1970

Frontkjempere [toppen]
av Holter, Karl
Store Bjørn Forlag, 1951

Dagbok frå ein rotnorsk nazist [toppen]
av Egil Ulateig
Det Norske Samlaget, 1987

Men mange ble igjen [toppen]
av Kaare Skavang
Dreyers forlag, 1950

De 900 dagene [toppen]
av Salisbsury, Harrison E.
Cappelen Forlag, 1969

Beleiringen av Leningrad

Min ære er troskap [toppen] 
av Rødder, Sverre
Aschehoug Forlag, 1990

Jonas Lie (1899-1945) - sønnesønn av den store dikter med samme navn - var forfatter, eventyrer, soldat og politiker.  Han var også en av okkupasjonstidens mest forhatte NS-ledere, kanskje ikke minst fordi han hadde vært så populær og respektert før krigen.

Legionsminner [toppen]
Viking Forlag, 1943

Trekk fra den Norske Legions hisstorie.

Frontkjemperbevegelsen [toppen]
av Blindheim, Svein
Hovedoppgave U. i Oslo, 1974

6. Divisjon [toppen]
av Lindbäck-Larsen, Odd
Gyldendal Forlag, 1946

Marskalkens minnen [toppen]
av Carl Gustaf Mannerheim
forlag ukjent, 19??
På svensk

Hitler's Germanic Legions [toppen]
av Philip H Buss og Andrew Mollo
Macdonald and Jane's Publishers Limited, 1978
På engelsk

Illustrert bok i stort format på 144 sider som tar for seg historien til de vestlige europeiske legioner i SS fra 1941-1943.

Under hagekors og Dannebrog [toppen]
av Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen   Peter Scharff Smith
Aschehoug Forlag, 1998
På dansk

Denne bog handler om en gruppe danske statsborgere som oplevde nogle av de mest dramatiske sider af den verdenskrig som rasede mellem 1939 og 1945.  De var soldater i den nazistiske militærorganisation Waffen SS.  Omkring 12.000 danskere forsørgte at melde seg til Waffen SS og ca. 6.000 kom til at gøre tjeneste her i løbet af krigen.  De blev indsat på den hårdeste front af dem alle, østfronten, og omkring en tredjedel faldt inden kapitulationen.  Derefter fulgte for de fleste flere år i fangenskab i allierede krigsfangelejre og danske fængsler.

Store slag i anden verdenskrig [toppen]
av Jørgen Ørstrøm Møller
Forlaget Thorup, 1995
På dansk

Den kalde fronten [toppen]
av Birger Tidemand-Johannesen
Cappelen Forlag, 2000

En beretning fra Vinterkrigen i Finland
Frivillige norske ungdommer møtte krigens redsler i de finske skogene vinteren 1940.  I dødelig kulde kjempet de side om side med finnene mot tallmessig overlegne russere.  Forfrysninger, matmangel, granatregn og frosne lik ble den uvirkelige hverdagen i noen historiske krigsmåneder.  Enten de var drevet av idealisme eller eventyrlyst, vinterkrigens dypfrosne helvete satte sine uutslettelige sor hos dem som overlevde den.