Make your own free website on Tripod.com

SS-STANDARTE NORDLAND

Like etter invasjonen av Norge ble SS Standarte (regiment) Nordland organisert. Regiment Nordland skulle trene opp mannskaper for politioppdrag i Norge og Danmark. I en radiotale 12. januar 1941 appellerte Vidkun Quisling om å melde seg til regiment Nordland for å hjelpe Tyskland i deres kamp mot England. Rundt tre hundre meldte seg. Grunnen til at så få meldte seg var nok at de færreste følte noe behov for å kjempe mot England. Derimot var "gjenopprette Norges våpenære" datidens slagord, som nok betydde mye for de som vervet seg.

Det ble stilt sterke krav, både fysisk og psykisk til de som ønsket å bli med. Man måtte være mellom 17 og 23 år, åndelig og legemelig rustet, i samsvar med særvedtektene til SS. Man måtte være ugift. Minste høyde etter fylte 17 år var minimum 168 cm. Høyeste minimum var 174 cm for de som var eldre enn 21. De frivillige fra Norden var i en særstilling, på grunn av sin rene germanske opprinnelse. De som ble plukket ut ble sett på som personer som skulle utbre den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen. Man måtte fylle ut en "Liten SS-stamtavle", egen fødselsattest måtte legges ved. Legges ved måtte også foreldrenes og besteforeldrenes fødselsattester og vielsesattester, også eventuelle dødsattester. SS satset ikke på gifte menn, men skulle en være gift måtte det legges ved utfylt stamtavle for hustruen samt fødelsattest. Ekteparets vielsesattest måtte også legges ved. Ut fra dette forstår en at en innmelding i SS-Regiment Nordland ikke skjedde automatisk. Man ble ikke uten videre godtatt ...
De harde kravene ble forøvrig firet på etter hvert.

Mange av de som vervet seg var tidligere befal fra det norske forsvaret. De hadde gitt sitt æresord til Wehrmacht om ikke å gripe til våpen igjen senere mot Tyskland. Dette ble det også gitt ordre om fra norske den øverstekommanderende. Halvparten av de som vervet seg til Regiment Nordland hadde deltatt i kampene etter 9. april til kapitulasjonen 10. juni 1940.

30. januar 1941 kom Reichsführer SS Heinrich Himmler selv for å få overlevert de 230 norske frivillige (686 nordmenn kom til slutt med i Nordland. 2 000 fylte ikke kravene). 75 prosent var vraket på grunn av de strenge kravene, men mange av disse ble godkjent senere, etter hvert som kravene ble senket.

230 frivillige drar i begynnelsen av februar 1941 med tog gjennom Sverige og videre til Østerrike. (Bilde: Knut Steensstrup. Dilemma.)

Rekruttaspirantene ble sendt til Graz i Østerrike sammen med frivillige fra andre europeiske land for grunnleggende utdanning. Her hadde de en periode på to måneder, med tjeneste hver eneste dag. Det var ingen perm å få disse månedene.

Tysk disiplin og orden. (Bilde: Knut Steenstrup. Dilemma.)

 

Første kontingent som vervet seg til Waffen SS. Opphavet til bildet sier 90 - 100 % av personene på bildet er nordmenn. To offiserer er nordmenn, resten er tyskere elle østerrikere. (Bilde: © Rex Logica)

Etter denne perioden ble rekruttene sendt til øvelsesplassen Heuberg ved Ulm, hvor SS-Divisjon Wiking holdt på å bli oppsatt. Her lå de i teltleir over flere dager på noen store furumoer liltt bak demarkasjonslinjen mot den sovjetiske delen av Polen. Et stykke øst for byen Lublin. Utvalgte ble sendt til Østerrike for videre militær utdanning.

"Der Eid des SS Rekruten

Ich schwöre Dir, Adolf Hitler,
als Führer und Kanzler des Reiches,
Treue und Tapferkeit.
Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgeleten
Gehorsam bis in den Tod,
so wahr mir Gott helfe."

Enkelte nordmenn kviet seg for å avlegge ed til Adolf Hitler og ble rett og slett sendt hjem. for min del betraktet jeg dette som en formalitet - jeg hadde ikke spesielt sterke følelser når det gjaldt der Führer, hverken i den ene eller den annen retning. Men edsavleggelsen var en forutsetning for å komme ut i felten." (Per R. Johansen. Frontkjemper. s 34).

Se 5. SS-Divisjon Wiking