Make your own free website on Tripod.com

FORTSETTELSESKRIGEN

25. juni 1941 sammenkalles Riksdagen for å gjøre sitt ytterste for å holde Finland utenfor krigen. Men like før statsminister Rangell skal gå på talerstolen kommer meldingene om at sovjetiske flyangrep på sør-finske byer og tettsteder. Statsministeren endrer i samråd med president Risto Ryti talen, og konstaterer der at Sovjet igjen har angrepet Finland og at det er krigstilstand. Mannerheim får det som han vil. Fortsettelseskrigen er i gang og varer frem til 6. september 1944, da finnene kapitulerer og tyske og blant annet norske frivillige styrker (ref. Den Norske Skijegerbataljonen) må forlate landet.

Generaloberst von Falkenhors (t.v.) Han var den første tyske armésjef i Finland. Sammen med bergjeger- general (senere armésjef) Dietl ved hovedkvarteret i Rovaniemi i 1941. (Bilde: Sven T. Arneberg. Tragedie i Karelen.)

Første nordman i Finland

For sin innsats ved Salla-fronten i 1941 ble Axel Stang tildelt Jernkorset, kl. II. (Bilde: Sven T. Arneberg. Tragedie i Karelen.)

Axel Stang, født 21. februar 1904, medlem av Nasjonal Stang i 1933.
I domsprotokollen for Stang-saken heter det: "I juni 1941, før Tyskland hadde begynt krigen mot Russland, henvendte tiltalte seg til de tyske myndigheter for å få høve til å reise til Finland og være med i krigen såfremt Finland ble trukket inn i en krig mellom Russland og Tyskland. Tiltalte fikk tillatelsen og reiste via Torneå til Rovaniemi der han sluttet seg til et tysk SS-Regiment Nord. Da krigen brøt ut var han som menig ved fronten i dette regimentet. Etter 6-7 ukers virksomhet ble han kalt tilbake trolig etter foranledning av Terboven. For sin deltakelse fikk han Jernkorset."

"Som særlig skjerpende omsmtendighet nevner retten hans arbeid for frontinnsatsen... Allerede tiltaltes frontinnsats og agitasjon etterpå ville i sin alminnelighet betinget en ganske streng fengselsstraff, men særlig skadelig ble hans agitasjon på grunn av den fremtredende stilling han hadde og innflytelse han utvilsomt utøvde som ungdsomsfører og departementssjef. Som kjent ledet frontinnsatsen til at omlag 700 unge nordmenn falt, og flere tusen må nå tåle frihetsstraff for den hjelp de har latt seg forlede til å yte fienden." (Sven T. Arneberg. Tragedie i Karelen. s 55)

Axel Stang ble medlem av Joseph Terbovens kommissariske regjering 25. september 1940 og ledet departementet for arbeidstjeneste og idrett frem til 1. februar 1942. Da fortsatte han som statsråd i samme departement under Quislings regjering frem til krigens slutt.

Foruten Axel Stang, var Jonas Lie og Sverre Riisnes medlemmer av Quislings regjering som deltok på Østfronten.