Make your own free website on Tripod.com

FRIKORPS DANMARK

Kommandører i Frikorps Danmark

19.7.1941 - 8.2.1942 Leg.-Obersturmbannführer C. P. Kryssing (senere SS-Brigadeobersturmbannführer)
1.3.1942 - 2.6.1942 SS-Sturmbannführer Frederik Christian von Schalburg (senere Obersturmbannführer)
2 - 10.6.1942 Leg.-Hauptsturmführer Knud B. Martinsen
9 - 11.6.1942 SS-Sturmbannführer Hans Albert von Lettow-Vorbeck
11.6.1942 - 6.5.1943 Leg.-Hauptsturmführer Knud B Martinsen
2 - 6.5.1943 Leg.-Sturmbannführer P. Neergaard-Jacobsen

I likhet med Den Norske Legion som ble opprettet etter Operasjon Barbarossa, ble Frikorps Danmark opprettet i løpet av sommeren samme år. Et skriv av 8. juli fra Krigsministeriet til hærens avdelinger ble innledet med: "Den danske regjering har gitt tillatelse til ..."
1200 mann talte den første kontingent som gikk fra København. I alt 1800 mann gjorde tjeneste i Frikorps Danmark.

8 000 frivillige
Nå opereres det med et tall på ca 8 000 frivillige, og det skyldes at mange vervet seg utenom de offisielle vervekontorene i Danmark. Mange kom også fra danske Tysklandsarbiedere. Noe tall eksisterer ikke, frodi deres overgang til Waffen-SS ikke ble registrert i Danmark.
Etter utdannelse i Tyskland ble korpset sendt til området ved Ilmensjøen sør for Leningrand, der 60.000 tyskere var omringet av russere. Sommeren 1943 ble korpset oppløst, og restene inngikk i andre enheter som besto av frivillige fra forskjellige land.

50 prosent tap
Frikorps Danmark fikk hard medfart på østfronten, og de led større tap enn for eksempel de norske. Av ca 8 000 falt 4 000 danske frivillige i Russland, flere havnet i sovjetiske fangeleire. Hvor mange som kjempet på østfronten fra sommeren 41 til krigens slutt, enten i Frikorps Danmark eller i andre avdelinger, er det ingen som vet helt sikkert. Noen sier 6 000, andre mener mellom 8 000 og 9 000.

400 er fortsatt savnet.

Rettsoppgjøret
Ca 3 300 av de overlevende ble dømt for aktiv krigsdeltagelse under rettsoppgjøret. En ublid og summarisk behandling, noen mener en farse. Under rettsoppgjøret sa politikerne at de fryktet en alminnelig utskrivning av dansker til østfronten. Derfor tillot man opprettelsen av Frikorps Danmark. Historisk dokumentert er det derimot, at tyskerne aldri hadde noen planer i den retning. Den danske regjering ble aldri stilt overfor slike tyske krav eller antydninger.