Make your own free website on Tripod.com

SS-PANSERGRENADERREGIMENT DANMARK

Sjef for Regiment Danmark blir den tyske offiseren Graf Hermegild von Westphalen.  K.B. Martinsen og Neergaard-Jacobsen blir bataljonssjefer, henholdsvis 1. og 3. bataljon.  Frikorps Danmark blir samlet i 1. bataljon.